Dumlupınar Üniversitesi - Maliye
Dumlupınar Üniversitesi - Maliye Sitemize Hoşgeldiniz.
Sitemize Kayıt Olup Forumlara Katılabilirsiniz...


Dumlupınar Üniversitesi - Maliye

Dumlupınar Üniversitesi - Maliye Bölümü

Dumlupınar Üniversitesi Maliye Bölümü Öğrencileri Sitesi
www.dpumaliye.tk

Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

Dumlupınar Üniversitesi - Maliye » Dumlupınar Üniversitesi - Maliye » Ders Notları » MUHASEBE SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - 2010

MUHASEBE SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - 2010

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Burak

avatar
Admin
Admin
1. İşletmenin yapmış olduğu satış karşılığında aldığı
yabancı para tutarını Türk Lirası üzerinden
kayıtlara alması aşağıdaki muhasebe temel
kavramlarından hangisiyle açıklanabilir?
A) Maliyet esası
B) Tarafsızlık ve belgelendirme
C) Özün önceliği
D) Parayla ölçülme
E) Tam açıklama

2. İşletmenin stok değerleme yöntemini değiştirmesi
hâlinde, konuyla ilgili bilgi verilmesi aşağıdaki
muhasebe temel kavramlarından hangisine
uygunluk gösterir?
A) Tutarlılık
B) İşletmenin sürekliliği
C) Tam açıklama
D) Dönemsellik
E) Kişilik

3. İşletmenin ortaklarından olan bir kişinin ölmesi ve
ölen ortağın vârislerinin işletmeden ayrılmalarına
karşılık işletmenin faaliyetlerini devam ettirmesi
aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından
hangisinin bir gereğidir?
A) İşletmenin sürekliliği
B) Kişilik
C) Özün önceliği
D) Tutarlılık
E) Dönemsellik

4. VE 5. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
İşletme 16.12.2009 tarihinde yıllık faiz oranı % 9 olan
30 gün vadeli 60.000 TL’lik bir hesap açtırmıştır.
Hesap vade sonunda vadesiz hesaba aktarılarak
kapatılmıştır.

4. Buna göre, işletmenin dönem sonunda yapması
gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) -----------------------/-----------------------
BANKALAR 450
FAİZ GELİRLERİ 450

B) -----------------------/-----------------------
BANKALAR 225
GELİR TAHAKKUKLARI 225

C) -----------------------/-----------------------
BANKALAR 225
FAİZ GELİRLERİ 225

D) ----------------------/-----------------------
GELİR TAHAKKUKLARI 225
FAİZ GELİRLERİ 225

E) -----------------------/-----------------------
GELİR TAHAKKUKLARI 450
FAİZ GELİRLERİ 225
GELECEK AYLARA
AİT GELİRLER 225

5. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin vade
sonunda yapması gereken kayıt aşağıdakilerden
hangisidir?
A) ----------------------/-------------------------
BANKALAR 60.450
-Vadesiz TL
BANKALAR 60.000
-Vadeli TL
FAİZ GELİRLERİ 450

B) -----------------------/------------------------
BANKALAR 60.450
-Vadesiz TL
BANKALAR 450
-Vadeli TL
BANKALAR 60.450
-Vadeli TL
GELİR TAHAKKUKLARI 225
FAİZ GELİRLERİ 225

C) ----------------------/--------------------------
BANKALAR 450
-Vadeli TL
FAİZ GELİRLERİ 450

D) ---------------------/--------------------------
BANKALAR 60.450
-Vadeli TL
BANKALAR 60.450
-Vadesiz TL
BANKALAR 60.000
-Vadeli TL
BANKALAR 60.000
-Vadesiz TL
GELİR TAHAKKUKLARI 450
FAİZ GELİRLERİ 450

E) ---------------------/--------------------------
BANKALAR 60.450
-Vadesiz TL
BANKALAR 60.000
-Vadeli TL
GELİR TAHAKKUKLARI 450


6. Aşağıdakilerden hangisi sermaye yedekleri
arasında yer alır?
A) I. Tertip Yedek
B) Özel Fonlar
C) Statü Yedekleri
D) Hisse Senetleri İhraç Primleri
E) Olağanüstü Yedekler

7. Alıcıların 50.000 TL tutarındaki borcu erken
ödemesi nedeniyle % 2 indirim yapılması hâlinde
aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılmalıdır?
A) -----------------------/---------------------------
KASA 49.000
SATIŞ İSKONTOLARI 1000
ALICILAR 50.000

B) -----------------------/---------------------------
KASA 49.000
ALICILAR 49.000

C) -----------------------/---------------------------
KASA 49.000
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1000
ALICILAR 50.000

D) -----------------------/---------------------------
KASA 49.000
YURTİÇİ SATIŞLAR 1000
ALICILAR 50.000

E) -----------------------/---------------------------
KASA 49.000
SATILAN TİCARİ
MALLAR MALİYETİ 1000
ALICILAR 50.000


8. Yeni faaliyete geçen bir işletmenin doğal gaz
kullanımı için verdiği güvence bedeli aşağıdaki
hesapların hangisinde izlenmelidir?
A) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
B) Verilen Depozito ve Teminatlar
C) Özel Maliyetler
D) Verilen Avanslar
E) Haklar

9. T işletmesinin, Z işletmesine 5000 TL ön ödeme
yaptıktan 2 ay sonra çek ciro ederek teslim aldığı
KDV hariç 12.000 TL’lik bilgisayarlar nedeniyle
teslim tarihinde yapması gereken kayıt
aşağıdakilerden hangisidir? (KDV oranı % 15
olarak alınacaktır.)
A) -------------------------/-----------------------
DEMİRBAŞLAR 7000
VERİLEN AVANSLAR 5000
İNDİRİLECEK KDV 1800
ALINAN ÇEKLER 13.800

B) --------------------------/-----------------------
DEMİRBAŞLAR 12.000
İNDİRİLECEK KDV 1800
VERİLEN ÇEKLER VE
ÖDEME EMİRLERİ 5000
ALINAN ÇEKLER 8800

C) --------------------------/-----------------------
TESİS,MAKİNE VE CİHAZLAR 12.000
İNDİRİLECEK KDV 1800
ALINAN ÇEKLER 8800
KASA 5000

D) -------------------------/------------------------
TESİS,MAKİNE VE CİHAZLAR 7000
İNDİRİLECEK KDV 1050
VERİLEN AVANSLAR 5000
ALINAN ÇEKLER 8050
KASA 5000

E) -------------------------/------------------------
DEMİRBAŞLAR 12.000
İNDİRİLECEK KDV 1800
ALINAN ÇEKLER 8800
VERİLEN AVANSLAR 500010. Dönem içinde meydana gelen işlemler nedeniyle
bilanço kalemlerinde ortaya çıkan değişmeler
aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla izlenir?
A) Genel geçici mizan
B) Yardımcı defter
C) Hesap
D) Kesin mizan
E) Fon akım tablosu

11. İşletmenin cüzdanında bulunan devlet tahvillerinin
tahsil edilecek kuponları hangi hesapta ve ne
şekilde izlenmelidir?
A) Menkul Kıymet Satış Kârları – Alacaklı
B) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar – Alacaklı
C) Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları – Borçlu
D) Diğer Hazır Değerler – Alacaklı
E) Faiz Gelirleri – Alacaklı

12. İşletmenin dönem sonu itibarıyla borç senetleri
için hesapladığı reeskont tutarı izleyen dönemde
hangi hesaplara ve ne şekilde kaydedilmelidir?
A) Borç Senetleri hesabı borçlu – Reeskont Faiz
Gelirleri hesabı alacaklı
B) Borç Senetleri Reeskontu hesabı borçlu –
Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı
C) Borç Senetleri Reeskontu hesabı borçlu –
Dönem Kârı veya Zararı hesabı alacaklı
D) Reeskont Faiz Giderleri hesabı borçlu – Borç
Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı
E) Reeskont Faiz Gelirleri hesabı borçlu – Borç
Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı

13. VE 14. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Stok hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle izleyen
bir işletme 6 adet malı KDV dahil 17.250 TL’ye
satmıştır. İşletme satışlarını % 25 kârla yapmaktadır.
(KDV oranı % 15 olarak alınacaktır.)

13. Buna göre, satış işleminin kaydında aşağıdaki
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?
A) Ticari Mallar hesabı alacaklı 15.000 TL
B) Ticari Mallar hesabı borçlu 12.000 TL
C) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı borçlu
12.000 TL
D) Hesaplanan KDV hesabı borçlu 2250 TL
E) Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı 17.250 TL

14. Satılan mallardan bir tanesinin iadesi durumunda
işletmenin yapacağı dönem sonu kayıtlarında
aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı
doğrudur?
A) Ticari Mallar hesabı borçlu 3000 TL
B) Hesaplanan KDV hesabı alacaklı 2250 TL
C) Satıştan İadeler hesabı borçlu 2250 TL
D) Yurtiçi Satışlar hesabı borçlu 12.500 TL
E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı alacaklı
10.000 TL

15. Tahsili şüpheli hâle gelen 25.000 TL’lik alacak için
ayrılan 20.000 TL’lik karşılık şu şekilde kaydedilmiştir:
------------------------------/------------------------------
KARŞILIK GİDERLERİ 25.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 25.000

Bu kayıtla ilgili yapılması gereken düzeltme kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) --------------------------/--------------------------------
ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR 25.000
KARŞILIK GİDERLERİ 25.000

B) ---------------------------/--------------------------------
ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR 25.000
ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR KARŞILIĞI 25.000

C) ----------------------------/--------------------------------
ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR 25.000
KARŞILIK GİDERLERİ 5000
ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR KARŞILIĞI 20.000

D) ---------------------------/---------------------------------
ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR 5000
KARŞILIK GİDERLERİ 20.000
ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR KARŞILIĞI 25.000

E) ----------------------------/-------------------------------
ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR 20.000
KARŞILIK GİDERLERİ 5000
ALICILAR 25.000

16. İşletme dönem sonu itibarıyla tahakkuk eden
kredi faiz tutarını hangi hesaba ve ne şekilde kaydetmelidir?
A) Finansman Giderleri hesabının borcuna
B) Banka Kredileri hesabının borcuna
C) Gider Tahakkukları hesabının borcuna
D) Gelir Tahakkukları hesabının alacağına
E) Bankalar hesabının borcuna

17. İşletme, aktifinde kayıtlı bedeli 500.000 TL, net değeri
ise 125.000 TL olan bir iş makinesini vererek yerine
büro olarak kullanılmak üzere satış bedeli 120.000 TL
olan bir daire satın almıştır. (Vergiler dikkate
alınmayacaktır.)
Buna göre, bu işleme ilişkin kayıt aşağıdakilerden
hangisidir?
A) -------------------------/------------------------------
BİNALAR 125.000
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 125.000
DİĞER OLAĞAN
GİDER VE ZARARLAR 250.000
TESİS, MAKİNE
VE CİHAZLAR 500.000

B) -------------------------/------------------------------
BİNALAR 125.000
DİĞER OLAĞAN
GİDER VE ZARARLAR 375.000
TESİS, MAKİNE
VE CİHAZLAR 500.000

C) --------------------------/-------------------------------
BİNALAR 120.000
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 375.000
DİĞER OLAĞAN
GİDER VE ZARARLAR 5000
TESİS, MAKİNE
VE CİHAZLAR 500.000

D) -------------------------/-------------------------------
BİNALAR 120.000
DİĞER OLAĞAN
GİDER VE ZARARLAR 5000
TAŞITLAR 125.000

E) ---------------------------/------------------------------
BİNALAR 125.000
TAŞITLAR 125.000


18. Aşağıdakilerden hangisi pasifi düzenleyici
nitelikteki hesaplar arasında yer alır?
A) Menkul Kıymetler İhraç Farkı
B) Kıdem Tazminatı Karşılığı
C) Maliyet Giderleri Karşılığı
D) Gelecek Yıllara Ait Gelirler
E) Özel Fonlar

19. Aşağıdakilerden hangisi objektif belge sayılmaz?
A) Çek B) Senet C) Bordro
D) İrsaliye E) Muhasebe fişi

20. Aşağıdaki hesaplardan hangisi stok hareketlerini
aralıklı envanter yöntemiyle izleyen bir işletmede
dönem sonuna kadar kullanılmaz?
A) Satıştan İadeler
B) Satılan Ticari Mallar Maliyeti
C) Yurtiçi Satışlar
D) Satış İskontoları
E) Ticari Mallar1. D
2. C
3. A
4. D
5. B
6. D
7. A
8. B
9. E
10. C11. E
12. D
13. C
14. E
15. C
16. A
17. C
18. A
19. E
20. B________Dumlupınar Üniversitesi - Maliye________
Sevgi Anlaşmak Değildir, Maliyeci de Sevilir Smile


www.dpumaliye.tk

Sitemiz 3247 Gündür Yayında...

http://dpumaliye.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz